Prevederi privind deschiderea unei filiale a Asociatiei GENERATIA IUBIRE in alta localitate/tara

Pentru depunerea cererii de aprobare a deschiderii filialei, sunt necesare urmatoarele acte:

 1. Dovada punctelor 1, 2, 6 si 9 din Art.1.
 2. Actul constitutiv al filialei (gasiti modelul in josul paginii)
 3. Act doveditor pentru Patrimoniul initial al filialei Asociatiei

 

Asociatia GENERATIA IUBIRE

 1. Art.1. Prevederi privind deschiderea unei filiale a Asociatiei GENERATIA IUBIRE in alta localitate/tara:

Comitetul director al filialei, alcatuit din Presedinte, Vicepresedinte si Director economic asigura:

 1. 1 spatiu gratuit/sponsorizat si complet echipat (scaune, mese, flipchart, video proiector, spatiu pentru cafea/ceai) pentru desfasurarea intalnirilor cu tematica pentru tineri si persoane varstnice si pentru activitatiile de formare profesionala
 2. 1 spatiu gratuit/sponsorizat si complet echipat (adaposturi pentru animale, hrana, apa, tratament asigurat de un veterinar colaborator si dresor colaborator) pentru terapia cu animale
 3. promovarea de campanii in mass-media, organizarea sau participarea la simpozioane, expozitii, sustinerea si realizarea de materiale de specialitate (publicatii, brosuri, pagini web, etc.) in vederea promovarii activitatiilor sociale, de terapie si dezvoltare personala in zona filialei
 4. initierea si derularea de proiecte de dezvoltare locala si regionala, cu finantari proprii si accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din strainatate
 5. desfasurarea de programe si activitati de informare, consiliere, educatie, monitorizare
 6. asigura si/sau formeaza profesionisti autorizati pentru implementarea programelor necesare atingerii scopului si obiectivelor Asociatiei
 7. facilitarea implicarii voluntarilor in activitati care sa sustina scopul si obiectivele Asociatiei
 8. virarea a 30% din venituri catre Asociatia Generatia Iubire
 9. un plan de actiune pentru o perioada de 1 an, care se va depune in fiecare an la sediul principal (Craiova) al Asociatiei Generatia Iubire

Art. 2. Conditii pentru functionarea in continuare a filialei sau desfiintarea acesteia:

 1. Functionare:

1.a. reinnoirea anuala a dovezii conditiilor 1, 2, 6 si 9 din Art.1. si asigurarea de acte doveditoare ca s-a indeplinit cel putin 80% din planul de actiune al filialei pe anul respectiv si ca au fost atinse toate celelalte puncte de la conditiile Art.1.

1.b. In caz de retragere sau deces al unui dintre membrii Comitetului director al filialei, se asigura inlocuirea acestuia cu aprobarea in prealabil a Asociatiei GENERATIA IUBIRE

 1. Desfiintare – filiala se desfinteaza automat daca:

2.a. in decurs de 1 an se observa neindeplinirea conditiilor Art.1.

2.b. se dovedesc abateri de la statutul si de la regulamentul intern  al Asociatiei mama GENERATIA IUBIRE

2.c. se observa prejudicierea imaginii Asociatiei mama GENERATIA IUBIRE, inceperea urmaririi penale sau condamnarea unuia dintre membrii filialei, prejudicii morale si materiale aduse Asociatiei mama, defaimarea adusa de oricare membru al filialei la adresa activitatilor Asociatiei GENERATIA IUBIRE sau a unui alt membru al Asociatiei GENERATIA IUBIRE sau al filialei

Desfiintarea filialei se decide de catre Consiliul Director al Asociatiei GENERATIA IUBIRE, cu o majoritate de 2/3 din voturi.

 

 

Model Act constitutiv filiala:

 ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI GENERAȚIA IUBIRE

-filiala ________________________-

 Art. 1. (1) Asociația GENERAȚIA IUBIRE – filiala __________________________, denumită în continuare „Asociația”, este o organizatie neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările si completările ulterioare și potrivit prezentului Statut.

(2) Membrii fondatori ai Asociatiei sunt:

 • Președinte – nume si prenume, act de identitate, CNP, adresa completa, cetatenia
 • Vicepreședinte – nume si prenume, act de identitate, CNP, adresa completa, cetatenia
 • Director economic – nume si prenume, act de identitate, CNP, adresa completa, cetatenia

 

Art. 2. Asociația este persoană juridică română de drept privat și va avea denumirea de Asociația GENERAȚIA IUBIRE – filiala __________________________, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 153494 din 16.05.2016, eliberată de către Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti.

 

Art. 3. Filiala Asociației este constituită pe durată nedeterminată și are sediul în _____________________________________ Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director al filialei, cu respectarea prevederilor legale.

 

Art. 4. Membrii Asociației doresc să se asocieze în scopul: promovarii, sprijinirii, realizarii si coordonarii de evenimente evidentiate din punct de vedere social, educational, cultural, ecologic, turistic, care sa contribuie la dezvoltarea unei serii de activități de:

 1. socializare, dezvoltare personală si terapie cu animale pentru copii cu dizabilitati, tineri, adulți și persoane în vârstă;
 2. activități de formare profesională pentru tineri si adulți;
 3. organizare de excursii si tabere cu tematica terapeutica si de formare profesionala pentru tineri, adulți și persoane în vârstă.

 

Art. 5. Patrimoniul initial al filialei Asociatiei este format din activul initial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de ___________ lei.

 

Art. 6. Componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare si control este următoarea:

 1. Consiliul Director:
 • Președinte –
 • Vicepreședinte –
 • Director economic –
 1. Adunarea Generală se compune din membrii fondatori ai Asociației.

Actul Constitutiv al Asociatiei GENERATIA IUBIRE este eliberat in 6 exemplare, cate unul pentru fiecare membru al celor 2 Consilii Directoare (al Asociatiei si al filialei)

Semnaturile membrilor fondatori:

 • Președinte – Cojocaru Maria-Laura
 • Vicepreședinte – Tănăsescu Maria-Alexandra
 • Director economic – Cojocaru Viorel

 Semnaturile membrilor fondatori ai filialei:

 • Președinte –
 • Vicepreședinte –
 • Director economic –

 

 

Reclame

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Adventure Journal de Contexture International.