Asociatia „GENERATIA IUBIRE”

 Asociatia GENERATIA IUBIRE

Formular inscriere membru:

Asociatia „GENERATIA IUBIRE” are drept scop: promovarea, sprijinirea, realizarea si coordonarea de activitati evidentiate din punct de vedere social, educational, cultural, ecologic, turistic, care sa contribuie la dezvoltarea unei serii de activități de:

  1. socializare, dezvoltare personală si terapie cu animale pentru copii cu dizabilitati, tineri, adulți și persoane în vârstă;
  2. activități de formare profesională pentru tineri si adulți;
  3. organizare de excursii si tabere cu tematica terapeutica si de formare profesionala pentru tineri, adulți și persoane în vârstă.

 

Obiectivele Asociatiei „GENERATIA IUBIRE”

  1. in domeniul formarii profesionale

– formari profesionale in diverse domenii terapeutice;

– organizarea de cursuri de grup pe diverse teme;

– organizarea de cursuri online pe diverse teme;

– formarea de personal de specialitate care sa asigure punerea in practica a scopului si obiectivelor Asociatiei „GENERAȚIA IUBIRE”;

– organizarea de excursii si tabere de formare profesionala pentru adulți.

2. in domeniul social, terapeutic si al dezvoltarii personale:

– initierea de activitati legate de dezvoltarea terapiei cu animale, art-terapiei, somato-terapiei, dans-terapiei, terapiei ocupationale, Neuro-Programarii Lingvistice, medicinei alternative, nutritiei si altor forme de terapie care permit atingerea scopului si obiectivelor Asociatiei „GENERAȚIA IUBIRE”;

– desfasurarea de activitati de promovare si educare a tinerilor;

– activitati de consiliere profesionala si indrumare vocationala pentru tineri si absolventi;

– initierea si realizarea de proiecte legate de protectia mediului; coordonarea de actiuni de ecologizare; instruirea membriilor activi, simpatizantii si populatia in sprijinul protejarii si conservarii mediului ambiant.

– organizarea de excursii si tabere cu tematica terapeutica pentru tineri, adulți și persoane în vârstă

asociatia generatia iubire

Principalele activitati desfasurate de asociati sunt:

– sa colaboreze cu organismele publice, precum si cu persoane fizice si juridice romane sau straine care sunt interesate si pot oferi sprijin in vederea implementarii scopului propus. Asociatia poate promova si organiza schimburi de experienta cu alte asociatii similare din tara si strainatate.

– formarea de personal de specialitate care sa asigure punerea in practica a elementelor de mai sus;

– organizarea de manifestari (conferinte, expozitii, cursuri, simpozioane, manifestari cultural-stiintifice);

– realizarea de documente audio-vizuale, tiparirea de buletine informative, publicarea de reviste, carti, CD-uri precum si alte mijloace de informare;

– initierea si desfasurarea de schimburi culturale, educative cu persoane si institutii cu caracter similar din tara si din strainatate.

– facilitarea implicarii de voluntari in activitati care sa sustina scopul si obiectivele Asociatiei;

– initierea si derularea de proiecte de dezvoltare locala si regionala, cu finantari proprii si accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din strainatate;

– va promova campanii in mass-media, va organiza sau va participa la simpozioane, expozitii, va sustine si va realiza materiale de specialitate (publicatii, brosuri, pagini web, etc.) in vederea promovarii activitatiilor de ecologizare, socializare, terapie, dezvoltare personala si formare profesionala pentru integrarea scopului si obiectivelor Asociatiei „GENERAȚIA IUBIRE”  in zona Craiova, Oltenia si in zone adiacente din tara si strainatate;

 

Calitatea de membru

Pot fi membri ai Asociatiei „GENERAȚIA IUBIRE” persoanele fizice sau juridice care depun o adeziune scrisa in care declara ca sunt de acord cu prevederile statutare si alte reglementari specifice si doresc sa contribuie la realizarea scopurilor si obiectivelor propuse.

Pot fi membri persoane fizice indiferent de varsta (pentru minori este necesar acordul parintilor), profesie, sex, cetatenie, nationalitate, apartenenta politica sau religie, origine sociala sau avere, care conform cererii de asociere respecta atat statutul Asociatiei cat si regulamentul intern de functionare.

Pot fi asociati: asociatiile sau societatile cu personalitate juridica, cu domiciliul in tara sau strainatate. Calitatea de asociat va fi echivalenta cu calitatea de „membru de onoare” al Asociatiei si va avea ca scop ajutorul reciproc in vederea atingerii scopului si obiectivelor ambelor parti.

 

Calitatea de „membru de onoare”

Poate avea calitatea de „membru de onoare” al Asociatiei GENERAȚIA IUBIRE persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

– sa fie membru al Asociatiei GENERAȚIA IUBIRE;

– sa fie o personalitate recunoscuta de comunitate;

– sa se fi evidentiat prin activitati de promovare a valorilor comunitatii locale;

– sa fie o asociatie sau societate cu personalitate juridica cu interese comune si dispusa sa ajute Asociatia „GENERAȚIA IUBIRE” prin donatii, sponorizari, activitati de voluntariat si diverse materiale necesare scopului si obiectivelor Asociatiei „GENERAȚIA IUBIRE”

– sa obtina votul a 2/3 din membrii Consiliului Director.

 

Drepturile si obligatiile membrilor

Membrii fondatori ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

– sa ia hotarari legate de activitatea Asociatiei

– sa primeasca gratuit publicatiile si alte materiale editate de Asociatie;

– sa aiba acces la baza de date creata de Asociatie;

– sa primesca la cerere toate informatiile disponibile in domeniu;

– sa recomande primirea de noi membri, sa participe la actiunile desfasurate de Asociatie;

– sa formuleze propuneri si critici constructive cu privire la activitatea si programele Asociatiei.

 

Membrii si membrii de onoare ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

– sa primeasca gratuit publicatiile si alte materiale editate de Asociatie;

– sa aiba acces la baza de date creata de Asociatie;

– sa primesca la cerere toate informatiile disponibile in domeniu;

– sa recomande primirea de noi membri, sa participe la actiunile desfasurate de Asociatie;

– sa formuleze propuneri si critici constructive cu privire la activitatea si programele Asociatiei.

Membrii fondatori, membrii de onoare si membrii voluntari minori sunt scutiti de taxa cotizatiei.

 

Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

– sa respecte prevederile statutare;

– sa plateasca la termen cotizatia stabilita;

– sa contribuie la cresterea prestigiului Asociatiei si la popularizarea actiunilor sale;

– sa sprijine moral si comportamental desfasurarea actiunilor Asociatiei;

– sa raspunda penal, civil sau disciplinar, dupa caz, pentru faptele ce aduc atingere scopului Asociatiei.

 

Membrii de onoare ai Asociatiei au urmatoarele obligatii:

– sa respecte prevederile statutare;

– sa contribuie la cresterea prestigiului Asociatiei si la popularizarea actiunilor sale;

– sa sprijine moral si comportamental desfasurarea actiunilor Asociatiei;

– sa raspunda penal, civil sau disciplinar, dupa caz, pentru faptele ce aduc atingere scopului Asociatiei.

 

In scopul asigurarii resurselor financiare necesare, Asociatia „GENERAȚIA IUBIRE” desfasoara activitati constand in:

– manifestari cultural-stiintifice, sportive, expozitii, targuri;

– organizarea de cursuri, workshop-uri, seminarii, conferinte;

– organizarea de excursii si tabere cu tematica;

– editarea si comercializarea de carti, CD-uri, reviste si alte publicatii.

 

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Adventure Journal de Contexture International.